Αναβολή εξετάσεων για την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών

Ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Καλών Τεχνών σχετικά με την αναβολή διεξαγωγής των Εισαγωγικών Εξετάσεων στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ. Οι Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων της ΑΣΚΤ (Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης) συνήλθαν στις 5/9/2013, προκειμένου να εκτιμήσουν τα μέτρα που εξήγγειλε το Υπουργείο Παιδείας και να τοποθετηθούν απέναντι στα βεβιασμένα και εκβιαστικά σχέδια της διαθεσιμότητας 1500 διοικητικών υπαλλήλων που υπηρετούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας. Ως καταληκτική ημερομηνία της τελικής απομάκρυνσης, διαθεσιμότητας και ως χρόνος δημοσιοποίησης της ονομαστικής λίστας των υπό καθεστώς απόλυσης υπαλλήλων, έχει οριστεί από την κυβέρνηση η 16η Σεπτεμβρίου.

Οι πρόσφατες εξαγγελίες της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας για την άμεση κοινοποίηση της ονομαστικής λίστας στις 16 Σεπτεμβρίου, ανεξαρτήτως της όποιας απόφασης των διοικήσεων των Πανεπιστημίων, συνιστά την πρώτη αντικειμενική  δυσκολία για την διεξαγωγή των προγραμματισμένων εισαγωγικών εξετάσεων του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών. Η οποιαδήποτε μείωση του προσωπικού επιτήρησης από τις 16/9 (διοικητικού προσωπικού της Σχολής) θέτει σε κίνδυνο την ομαλή και αδιάλειπτη διεξαγωγή τους στον αρχικά προγραμματισμένο χρόνο. Συνακόλουθα οδήγησε την Ομοσπονδία Διοικητικών Υπαλλήλων στην εξαγγελία απεργιακών κινητοποιήσεων κατά τις προσεχείς ημέρες και ακολούθως στην ομόφωνη απόφαση του Συλλόγου Υπαλλήλων της ΑΣΚΤ για συμμετοχή στις αγωνιστικές απεργιακές κινητοποιήσεις, διεκδικώντας το αυτονόητο δικαίωμα στην εργασία, τα εργασιακά δικαιώματα και την αναγνώριση της ενεργούς συμμετοχής και συμβολής τους στο έργο και την λειτουργία των Ελληνικών Δημόσιων Πανεπιστημίων.

Τα παραπάνω καθιστούν αδύνατη τη διεξαγωγή στις αρχικά προγραμματισμένες ημερομηνίες των εισιτηρίων εξετάσεων του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών. Θα πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό ότι τα μέτρα αυτά πλήττουν ευθέως το εργασιακό καθεστώς του προσωπικού των ΑΕΙ, προδιαγράφουν την μελλοντική απόλυσή του, καταδικάζοντας – υπό τις παρούσες συνθήκες – τους εργαζόμενους και τις οικογένειες τους στην απελπισία και την κοινωνική εξαθλίωση… Παράλληλα τα μέτρα αυτά με την απώλεια διοικητικού προσωπικού, επενεργούν άμεσα στην περαιτέρω υποβάθμιση, την μείωση των λειτουργικών προϋποθέσεων και την υποστελέχωση των Πανεπιστημίων, δυσχεραίνουν το έργο που επιτελούν, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις καθιστούν πλέον αδύνατη και αυτή την τρέχουσα συμβατική λειτουργία τους. Τα Πανεπιστήμια με το έργο που επιτελούν συμβάλουν αποφασιστικά στην επιτακτική αναγκαιότητα για την παραγωγική ανασυγκρότηση της Χώρας και ιδιαίτερα σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, αποτελούν ίσως την μοναδική ασφαλή επένδυση για το μέλλον.

Οι εξελίξεις αυτές συμπίπτουν με τον χρόνο των εισιτηρίων εξετάσεων στην ΑΣΚΤ και συνιστούν ένα σημαντικό αντικειμενικό πρόσκομμα για την ομαλή διεξαγωγή τους, που σύμφωνα με το νομικό κανονιστικό πλαίσιο γίνεται – και ουσιαστικά προσφέρεται – αποκλειστικά από το σύνολο του διοικητικού προσωπικού της Σχολής. Η οποιαδήποτε μείωση του προσωπικού επιτήρησης, θέτει σε κίνδυνο την διενέργειά τους στον αρχικά προγραμματισμένο χρόνο.

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής, εξέτασε διεξοδικά και επί μακρόν – εκτός των παραπάνω – και μια σειρά άλλων αντικειμενικών δεδομένων και εκτίμησε ότι καθίσταται αδύνατη η διεξαγωγή των ετήσιων εισαγωγικών εξετάσεων στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ στον αρχικά προγραμματισμένο χρόνο. Με γνώμονα τα έκτακτα δεδομένα και, κυρίως με αυξημένο το ακαδημαϊκό και κοινωνικό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους 950 υποψήφιους και τις οικογένειες τους, προκειμένου να αποφευχθεί – στο μέτρο του δυνατού – η ταλαιπωρία, η αγωνία και το οικονομικό κόστος, ιδιαίτερα για υποψηφίους που θα μετακινηθούν από απομακρυσμένες περιοχές της χώρας για να συμμετάσχουν στη δοκιμασία των εισαγωγικών εξετάσεων. Αποφάσισε ομόφωνα την αναβολή της διεξαγωγής των εισαγωγικών εξετάσεων κατά δύο εβδομάδες, μεταθέτοντας την ημερομηνία έναρξής τους στις 23 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τον νέο προγραμματισμό η πρώτη ομάδα υποψηφίων προβλέπεται να ξεκινήσει τις εξετάσεις την Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου και να ολοκληρώσει την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου. Η δεύτερη ομάδα υποψηφίων προβλέπεται να ξεκινήσει τις εξετάσεις την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου και να ολοκληρώσει την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου.

Η απόφαση για την μικρή χρονική αναβολή, διασφαλίζει όλες τις προϋποθέσεις για την ομαλή διεξαγωγή και την ολοκλήρωση της ενιαίας διαδικασίας των εισαγωγικών εξετάσεων, χωρίς τον κίνδυνο να ανασταλούν, εξαιτίας έκτακτων αντικειμενικών δυσκολιών. Επιπλέον, παρέχει όλες τις εγγυήσεις για την επαρκή και αδιάλειπτη επιτήρησή τους, που όπως προαναφέρθηκε, προσφέρεται αποκλειστικά από το διοικητικό προσωπικό του Ιδρύματος

Στις 18 Σεπτεμβρίου θα συνέλθουν εκ νέου οι Γενικές Συνελεύσεις όλων των Συλλογικών Οργάνων του Ιδρύματος προκειμένου να εκτιμήσουν τα δεδομένα, την πορεία και τις σχετικές εξελίξεις στα μνημονιακά μέτρα της διαθεσιμότητας.

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής αποφάσισε σε ένδειξη συμπαράστασης και αλληλεγγύης προς τον δίκαιο αγώνα των Διοικητικών Υπαλλήλων και όλης της Ακαδημαϊκής κοινότητας, ενάντια στα μέτρα της διαθεσιμότητας και των οριζόντιων απολύσεων, μέτρα που πυροβολούν τις πραγματικές ζωές των εργαζομένων στα ΑΕΙ και επαναληπτικά σημαδεύουν την καρδιά του Δημόσιου Πανεπιστημίου, να αναστείλει τη διοικητική λειτουργία του Ιδρύματος από την Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου και από την Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου έως και την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου. Να αναστείλει επίσης την Ακαδημαϊκή λειτουργία του Ιδρύματος, που στην παρούσα περίοδο επικεντρώνεται αποκλειστικά στην διεξαγωγή των εισαγωγικών καλλιτεχνικών εξετάσεων, λόγω αντικειμενικών δυσκολιών που προέκυψαν.

Στον αγώνα αυτό καλεί όλα τα μέλη της κοινωνίας, τον Έλληνα Πολίτη, τους γονείς και τους υποψήφιους να συμπαρασταθούν στον δίκαιο, ανένδοτο αγώνα για την υπεράσπιση του δικαιώματος στην εργασία και στη μόρφωση, για την υπεράσπιση των θεμελιωδών δημοκρατικών, κοινωνικών κατακτήσεων που διασφαλίζουν όχι μόνο την εισαγωγή των υποψηφίων στην ΑΣΚΤ αλλά και τους όρους της συνέχισης και της ολοκλήρωσης των σπουδών τους.Διεκδικούμε το παρόν μας, διασφαλίζουμε ένα ανθρώπινο αύριο.

Aθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2013

Δώσε μας feedback

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s